WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Szanowni Nauczyciele
 
Uprzejmie informuję, że 30 sierpnia br. od godz. 9.00 odbędzie się szkolenie dla nauczycieli z zakresu wdrożenia oraz prowadzenia dziennika elektronicznego VULCAN.
 
Szacowany czas szkolenia: 6 godz.
 
Pierwsza rada pedagogiczna sierpniowa odbędzie się zgodnie z ustaleniami 26 sierpnia (poniedziałek) o godz. 9.00.