WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W dniach 17 lutego - 28 lutego 2020 roku odbędzie się rekrutacja na wolne miejsca do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 dla dzieci spoza obwodu szkoły tj. poza miejscowością Owczary.
 
W załączeniu zamieszczamy stosowny wniosek wraz z załącznikami.

Wniosek  o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej - pobierz plik

OŚWIADCZENIE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA*) O ZAMELDOWANIU - pobierz plik

ŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA, KTÓREGO RODZEŃSTWO BĘDZIE KONTYNUOWAŁO EDUKACJĘ W DANEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ - pobierz plik