WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Informujemy, że w dniach 10-14 lutego 2020 roku przyjmujemy zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. miejscowości Owczary do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.
 
Poniżej zamieszczamy obowiązujący wzór zgłoszenia wraz z załącznikiem tj. oświadczeniem rodzica.
 
Na wolne miejsca zostanie ogłoszona rekrutacja.

zarządzenie - pobierz plik
oświadczenie - pobierz plik
zgłoszenie - pobierz plik