W DNIACH 18 LUTEGO - 1 MARCA przyjmujemy wnioski wraz z załącznikami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Owczarach na rok szkolny 2019/2020.
 
Zamieszczamy  wniosek wraz z załącznikami oraz zarządzenia Wójta Gminy Zielonki określające terminy i zasady rekrutacji.
 
Jednocześnie zapraszamy serdecznie na dni otwarte w naszej szkole: piątek 22 lutego w godz. 16.00 - 18.00 oraz w sobotę 23 lutego w godz. 10.00 - 12.00
 
Będzie możliwość obejrzenia zaplecza dydaktycznego, zadania pytań nauczycielom, zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych organizowanych w placówce.
 
JESZCZE RAZ SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)

Załączniki:

Załącznik nr 1 - pobierz plik
Załącznik nr 2 - pobierz plik
Załącznik nr 3 - pobierz plik
Załącznik nr 4 - pobierz plik
Załącznik nr 5 - pobierz plik
Załącznik nr 6 - pobierz plik
Zarządzenie nr 5 - pobierz plik
Zarządzenie nr 11 - pobierz plik
Dziennik Urzędowy - pobierz plik

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej (niewłaściwe skreślić) Szkoły Podstawowej w Owczarach na rok szkolny 2019/2020 - pobierz plik