Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach informuje, że od 4 lutego do 12 lutego 2019 roku będą przyjmowane zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 dzieci z obwodu szkoły, tj. miejscowości Owczary.
 
Zapisy i przyjmowanie kart zgłoszeń w tych dniach prowadzi sekretariat szkoły w godz. 7.00 - 15.00. Telefon kontaktowy 12 419 41 93.
 
Zgłoszenia dziecka należy dokonać osobiście.
 
Niezbędne są następujące dokumenty:
 
1) dowód osobisty rodzica
2) dokument potwierdzający pesel dziecka (skrócony odpis aktu urodzenia, dowód osobisty, inne)
3) wypełniony druk zgłoszenia dziecka - pobierz plik
4) oświadczenia o miejscu zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych.
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA, KTÓREGO RODZEŃSTWO BĘDZIE KONTYNUOWAŁO EDUKACJĘ W DANEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ - pobierz plik

OŚWIADCZENIE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA*) O ZAMELDOWANIU - pobierz plik

Zarządzenie nr 6 /2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki, na rok szkolny 2019/2020 - pobierz plik

W przypadku wolnych miejsc zostanie ogłoszone postępowanie rekrutacyjne.
 
Druki można pobrać z naszej strony internetowej z zakładki "Zapisy i rekrutacja" oraz w sekretariacie szkoły.