WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy Zielonki:

nr 70 - w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

nr 71 - w sprawie ustalenia wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedstawiamy poniżej wzór obowiązującego w procesie rekrutacyjnym wniosku, załączników do wniosku, obowiązujące w rekrutacji terminy.

W momencie złożenia wniosku rodzic/opiekun prawny winien mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

Obowiązkiem przedszkolnym są objęte dzieci 6-letnie.

Zarządzenie nr 70/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2017 r. - pobierz plik

Zarządzenie nr 71/2017 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2017 r. - pobierz plik

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 71 Wójta Gminy Zielonki z dnia 31 marca 2017roku - pobierz plik

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Zielonki nr 70 z dnia  31 marca 2017 r. - pobierz plik

OŚWIADCZENIE O ZŁOŻENIU ROCZNEGO ZEZNANIA PODATKOWEGO PIT - pobierz plik

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELODZIETNOŚCI RODZINY - pobierz plik

OŚWIADCZENIE  MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA O ZAMELDOWANIU - pobierz plik

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA - pobierz plik

OŚWIADCZENIE RODZICÓW OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA O UCZĘSZCZANIU POZOSTAŁYCH DZIECI Z RODZINY KANDYDATA DO TEGO SAMEGO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ, DZIECKA POSIADAJĄCEGO RODZEŃSTWO - pobierz plik