WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

02.11.2018 r. (piątek)
02.01.2019 r. (środa)
15-16-17.04.2019 r. (Egzamin Ósmoklasisty)
29-30.04.2019 r. (poniedziałek, wtorek)
02.05.2019 r. (czwartek)