WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

TERMIN

ZEBRANIE Z RODZICAMI  / SPOTKANIE KONSULTACYJNE

25.09.2019

Spotkanie z dyrektorem godz. 17.00

Zebranie wychowawców z Rodzicami  godz. 17.30

23.10.2019

Spotkanie konsultacyjne 17.00-19.00

20.11.2019

Spotkanie konsultacyjne 17.00-19.00

11.12.2019

Spotkanie konsultacyjne 17.00-19.00

22.01.2020

Spotkanie z Dyrektorem godz. 17.00

Zebranie wychowawców z Rodzicami godz. 17.30

11.03.2020

Spotkanie konsultacyjne 17.00-19.00

08.04.2020

Spotkanie konsultacyjne 17.00-19.00

20.05.2020

Spotkanie z Dyrektorem godz. 17.00

Zebranie wychowawców z Rodzicami godz. 17.30