WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Dyrektor Szkoły : mgr Małgorzata Iskra

Nauczyciel wyznaczony do zastępowania dyrektora szkoły: mgr Andrzej Niemiec

Nauczyciel edukacji przedszkolnej – mgr Lidia Olchawa
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – mgr Beata Nurek – wychowawca kl. I
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – mgr Dorota Stolarzewicz – wychowawca kl. III
Nauczyciel j. polskiego i historii – mgr Małgorzata Iskra
Nauczyciel j. polskiego – mgr Ewelina Paluch – wychowawca kl. V i VI
Nauczyciel j. angielskiego – Katarzyna Krawczyk
Nauczyciel j. niemieckiego – mgr Renata Madej
Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie – mgr Monika Kołaczyńska
Nauczyciel przyrody i geografii – mgr Aleksandra Szlawska – wychowawca kl. IV
Nauczyciel biologii i chemii – mgr Katarzyna Polaszek
Nauczyciel fizyki – mgr Agnieszka Domaradzka - Hebda
Nauczyciel matematyki i informatyki– mgr Bernadetta Szkarłat – wychowawca kl.VII i VIII
Nauczyciel religii, plastyki i techniki – mgr Andrzej Niemiec
Nauczyciel muzyki – mgr Agnieszka Konieczna
Nauczyciel wychowania fizycznego – mgr Maciej Papież
Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa – mgr Sobieraj - Zjawiona
Nauczyciel doradztwa zawodowego – mgr Robert Grajny
Nauczyciel zajęć korekcyjno – kompensacyjnych  i świetlicy – mgr Anna Rosa
Nauczyciel WDŻ – mgr Kamila Maj
Nauczyciel etyki – mgr Alicja Nęcka
Pedagog szkolny – mgr Anna Goch – Murzyniec

Dyżury pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/ 2019
p. mgr Anna Staniek

poniedziałek  godz. 11. 00 – 15. 00
środa godz. 9. 00 – 13. 00

Zajęcia z logopedą w roku szkolnym 2018/ 2019
p. Renata Madej

środa godz. 8. 00 – 8. 45 ( kl. 0 – 5)
środa godz. 14. 20 – 15. 05 ( kl. 6 i 7)

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

K. Krawczyk

środa

10.40 – 11.25

A Domaradzka - Hebda

piątek

8.10 – 8.55

M. Iskra

poniedziałek

12.40 – 13.25

R. Madej

środa

14. 20 – 15.05

E. Paluch

środa

8.50 – 9.35

A. Rosa

środa

16.00 – 17. 00

A. Niemiec

poniedziałek

10.40 – 11.25

B. Nurek

poniedziałek

9.45 – 10.30

L. Olchawa

wtorek

czwartek

9.00 – 9.30

10.45 – 11.15

A. Szlawska

środa

13.30 – 14.15

M. Kołaczyńska

poniedziałek

15.15 – 16.00

M. Papież

piątek

10.35 – 11.20

K. Polaszek

czwartek

14.20 – 15.05

D. Stolarzewicz

piątek

8.50 – 9.35

B. Szkarłat

piątek

7.00 – 7.45