WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Projekt artystyczno-edukacyjny skierowany do dzieci, rodziców, dziadków, kadry nauczycielskiej w niewielkich miejscowościach. Główne cele projektu: nauka poprawnej polskiej wymowy, praca nad głosem, pokonywanie nieśmiałości i stresu, niwelowanie barier środowiskowych, integracja międzypokoleniowa, a także rozwój kreatywności, podstawowa edukacja teatralna, nabywanie umiejętności i wiedzy w niekonwencjonalny sposób. Podczas realizacji projektu Godka Krakowska spotykaliśmy się z nauczycielami i młodzieżą podkrakowskich szkół. Proponowane przez nas zadanie jest odpowiedzią na problem, z którym mieliśmy do czynienia, zdiagnozowany przez miejscowych nauczycieli jako kompleks, nieśmiałość, wyciszenie wynikające z kultury komputerowej, złe wzorce - mowa o komunikacji werbalnej, niechęci do używania głosu, stresie związanym z wypowiedzią na forum klasy, szkoły i każdym innym. Chcemy temu przeciwdziałać angażując aktorów i lingwistę, organizując warsztaty, pokazy i konkurs.

Czytaj więcej: Głośno i wyraźnie po polsku

W roku szkolnym 2011/2012 nasz szkoła przystąpiła do programu unijnego „Szklanka mleka”. Jego celem jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Ideą programu "Mleko dla Szkół" jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Stało się to realne dzięki temu, że od września 2004 roku mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską, a odpłatność za takie mleko stanowi tylko pokrycie minimalnych kosztów. Każde dziecko objęte programem "Mleko dla Szkół" ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku.
Unia Europejska dofinansowuje spożycie mleka w placówkach oświatowych za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego.
Szczegółowe informacje dotyczące projektu:
http://www.mlekowszkole.pl/index.php?show=idea&dzial=program
http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=100

Nasz placówka przystąpiła do rządowego programu „Radosna Szkoła”, którego celem jest unowocześnienie szkolnej infrastruktury. Dzięki udziałowi w tym projekcie świetlica szkolna została wyposażona w różne zabawki i pomoce dydaktyczne. Są to przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu i obejmują w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową.

Celem projektu jest wdrożenie takiego modelu edukacji małych dzieci, który daje mocne fundamenty dla dalszego rozwoju kariery zarówno szklonej jak i życiowej każdego dziecka.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami projektu zapraszamy na stronę:
http://www.pierwszaki.eu/index.php/Strony/Pokaz/artykuly?ID=120

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. W ramach jego realizacji dzieci otrzymują porcje owoców i warzyw przez 10 wybranych tygodni. Podczas zajęć o charakterze edukacyjnym poszerzają oni swoją wiedzę na temat uprawy i wykorzystywania w żywieniu owoców i warzyw.
Celem tego programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.