WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Adres:
Szkoła Podstawowa im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach
32-088 Owczary, ul Długa 72
e-mail: spowczary@zielonki.pl
Telefon: 12 419-41-93
Faks: 12 419-41-93