WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

1. Eugeniusz Kwiatkowski - zwykły człowiek Eugeniusz Kwiatkowski to niekonwencjonalna postać w historii Polski XX wieku. Cechowała go przede wszystkim olbrzymia pracowitość. Był gigantem pracy, posiadał zdolność wykorzystywania każdej wolnej chwili dla pracy intelektualnej. Interesował się wieloma dziedzinami wiedzy. Posiadał rzadki dar dobierania współpracowników, cenił przy tym najwyżej nie ich poglądy polityczne, ale kompetencje i wiedzę. Był lojalny wobec swych przyjaciół. Miał fenomenalną pamięć. Nie był ideałem. Jak każdy człowiek miał swoje wady i słabości. Zarzucano mu wielkie ambicje. W swoim testamencie pozostawił wiele idei i koncepcji. Zawsze pragnął, by ludzie znajdowali pełną satysfakcję w wykonywanej przez siebie pracy. Był głęboko przekonany, iż prawdziwa reforma świata zaczyna się od prawdziwej reformy człowieka.

 

2. Dzieciństwo Eugeniusza Kwiatkowskiego: Urodził się 30 grudnia 1888 r. w Krakowie. W Czernichowicach  pod Zbarażem wraz ze swym starszym bratem Romanem i młodszymi siostrami: Janiną oraz Zofią spędził swoje dzieciństwo. Zbaraż sprzyjał patriotycznemu wychowaniu dzieci, które uwielbiały powieść "Ogniem i mieczem". Skrzetuski, Podbipięta - to byli bohaterowie dziecinnych lat młodego Eugeniusza. Wielkim świętem dla niego był wyjazd z ojcem do pobliskiego Tarnopola, gdzie funkcjonowały teatry amatorskie i Towarzystwo Szkoły Ludowej.

Edukacja szkolna: W 1898 roku Kwiatkowski rozpoczął edukację w Gimnazjum we Lwowie. Nauka w tym czasie nie szła mu najlepiej, na świadectwie z klasy I z takich przedmiotów jak: polski, niemiecki, geografia i matematyka otrzymał zaledwie stopień dostateczny, a z religii i historii - dobry. Po śmierci ukochanego ojca nastąpił przełom w nauce. Za sprawą energicznej i wymagającej matki Kwiatkowski został uczniem prywatnego Gimnazjum OO. Jezuitów w Bąkowicach pod Chyrowem. Tutaj jako uczeń klasy czwartej otrzymał oceny celujące lub bardzo dobre. 27 maja 1907 r. otrzymał świadectwo dojrzałości z odznaczeniem. Po maturze Kwiatkowski rozpoczął studia na Wydziale Chemii Politechniki Lwowskiej. Po zdaniu pierwszych państwowych egzaminów na Wydziale Chemii z opóźnieniem jednego roku wyjechał na dalsze studia do Monachium. Rozpoczął je na prośbę matki. Dyplom inżyniera otrzymał 3 sierpnia 1912r.

Początek dorosłości:

We wrześniu 1913 r. Eugeniusz Kwiatkowski poślubił Leokadię Glazer. W październiku 1913r  wyjechał do Lublina , gdzie otrzymał stanowisko wicedyrektora w prywatnej gazowni.

3. Służba wojskowa: W kwietniu 1916 r. Kwiatkowski wstąpił do Legionów i po krótkim okresie przeszkolenia został ściągnięty do biura werbunkowego w Chełmie. Gdy władze austriackie odkryły współdziałanie Kwiatkowskiego z "Głosem Ziemi Chełmskiej” wezwały go do raportu i oddelegowały na przymusowe przeszkolenie w Dęblinie, a później do obozu szkoleniowego w Zamborowie. W drugiej połowie 1917 roku został skierowany do Łukowa, gdzie pomagał internowanym w obozie jenieckim.

4. Minister Przemysłu i Handlu: Po opuszczeniu czynnej służby wojskowej (1 kwietnia 1919 r.) Kwiatkowski stał się jednym z pionierów odbudowy i rozbudowy przemysłu chemicznego w Polsce. Dążył do budowy gazociągu. Gaz ten miał wyprzeć z użycia dowożony do zagłębia naftowego węgiel. Drugą jego wielką pasją w tym czasie było stworzenie polskiego przemysłu przetwórstwa węgla. Przewidywał, że wkrótce trzeba będzie ropę naftową zastąpić produktami węglopochodnymi. 9 czerwca 1926r do Ministerstwa Przemysłu i Handlu wpłynęło pismo ogłaszające, że prezydent postanowił mianować inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego Ministrem Przemysłu i Handlu.

Wśród rosnących kłopotów spowodowanych rozwijającym się kryzysem gospodarczym Kwiatkowski przeżył dzień 13 lipca 1930 r. jako dzień radości i dumy. Był to dzień uroczystości poświęcenia i podniesienia bandery na statku szkolnym "Dar Pomorza". Wpisując się do księgi pamiątkowej statku napisał: Polska bez własnego wybrzeża morskiego i bez własnej floty nie będzie nigdy ani zjednoczona, ani niepodległa, ani samodzielna gospodarczo i politycznie, ani szanowana w wielkiej rodzinie państw i narodów. Dnia 4 grudnia 1930 r. Eugeniusz Kwiatkowski odszedł ze stanowiska ministra przemysłu i handlu.

5. Budowa Gdyni: Najważniejszym przedsięwzięciem gospodarczym w latach 1926-1930 była budowa portu i miasta Gdyni. Ta wielka inwestycja cieszyła się dużym poparciem Kwiatkowskiego. W 1926 r. przyznano Gdyni prawa miejskie i opracowano dla niej plan zabudowy. W listopadzie 1926 r. rozpoczęło działalność Przedsiębiorstwo Państwowe "Żegluga Polska" powołane przez Kwiatkowskiego. Sześć lat później flota Żeglugi Polskiej składała się już z 17 statków różnego typu. Pod jej wpływem ożywił się znacznie ruch na wybrzeżu, szczególnie w rejonie Jastarni. „Żegluga Polska" otworzyła polskie linie regularnie pływające na Bałtyku do Skandynawii i do portów holenderskich : Rotterdamu i Antwerpii.

6. Wicepremier:

13 października 1935 r. powołano Kwiatkowskiego na stanowisko wicepremiera do spraw gospodarczych i ministra skarbu. Największe znaczenie miał wtedy okres od maja 1936 do września 1939, czyli czas pracy w ostatnim gabinecie II Rzeczpospolitej. Zadaniem numer jeden nowego rządu było zlikwidowanie rozruchów wywołanych bezrobociem.

7. II wojna światowa:

W nocy 7 września Kwiatkowski otrzymał z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych telefon z poleceniem natychmiastowego opuszczenia Warszawy. Następnego dnia, jako jeden z ostatnich członków rządu, wyjechał ze stolicy. 14 września wraz z żoną i córką Ewą zatrzymał się w Tarnopolu, a w nocy z 17 na 18 września wraz z prezydentem, Naczelnym Wodzem i premierem wyjechał z kraju.

8. Emeryt: W wieku 60 lat Kwiatkowski zmuszony  został do rozpoczęcia nowego etapu swego pracowitego życia. Musiał zmienić środowisko, oderwać się od swych przyjaciół, pożegnać ukochanych studentów z Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie, zrezygnować z dotychczasowych zajęć oraz czteropokojowego mieszkania przy ul. Pułaskiego.  Zamieszkał w Krakowie w dwupokojowym mieszkaniu przy ul. Lea , a później przy Al. Słowackiego. Powrócił do zawodu wykonywanego w młodości, zajął się chemią w ciszy gabinetu domowego lub Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kwiatkowski mimo podeszłego wieku i złego stanu zdrowia uczestniczył w obchodach 50-lecia budowy Gdyni. W czasie uroczystości 21 lipca 1972 r. uhonorowano go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą oraz Złotą odznaką "Zasłużony Pracownik Morza”. 19 lipca 1974 r. Senat Uniwersytetu Gdańskiego "w uznaniu zasług dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej, floty handlowej oraz portu i miasta Gdyni nadał mu tytuł doktora honoris causa nauk ekonomicznych. Uroczystość wręczenia dyplomu miała miejsce przy łóżku ciężko chorego 17 sierpnia 1974 r. Stan zdrowia Kwiatkowskiego nie pozwolił, by promocja mogła się odbyć podczas inauguracji roku akademickiego. Nowo mianowany doktor h.c. nie miał dość sił, by wygłosić podziękowanie. Wcześniej podyktował rodzinie tekst i poprosił o odczytanie profesorom Uniwersytetu Gdańskiego.

Kilka dni później tj. 22 sierpnia 1974r Eugeniusz Kwiatkowski zmarł w Krakowie w wieku 86 lat. Na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Rakowickim odprowadził go ówczesny kardynał Karol Wojtyła.

9. Oprócz naszej szkoły zaszczytne imię Eugeniusza Kwiatkowskiego noszą w Krakowie również: - Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3 oraz ulica na os. Zarzecze w Bronowicach Nowych. - a także co roku Uniwersytet Ekonomiczny przyznaje nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za publikacje ekonomiczne. Od 1995 roku Senat Uczelni ustanowił Konkurs o Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Jest  to nagroda dla autorów wybitnych utworów dziennikarskich o tematyce ekonomicznej. Są w nim przyznawane dwie nagrody:

• Główna Nagroda im. E. Kwiatkowskiego w wysokości 2 tyś USD • Nagroda Jury w wysokości 1000 USD.