WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Uczniowie klas I i III wzięli udział w Gminnym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Bibicach pt. „ Najpiękniejsza kartka wielkanocna”. Zadaniem konkursu było wykonanie kartki wielkanocnej z dowolnych materiałów plastycznych wybraną przez siebie techniką. Konkurs obejmował dwie kategorie: praca samodzielna oraz praca rodzinna.
Podczas oceny prac jury brało pod uwagę: pomysłowość, różnorodność użytych materiałów, oraz ogólne wrażenie estetyczne.
 
W kategorii praca samodzielna II miejsce zajęła Klaudia Krasicka z klasy III.

Gratulujemy