WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

11 października  w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość. Było to ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej.
Pierwszoklasiści z pomocą uczniów klasy IV zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia. Śpiewająco odpowiadali na pytania dotyczące naszej ojczyzny, szkolnej nauki oraz  zasad zachowania. Wszyscy na czele z „ Dobrą Wróżką” zgodnie stwierdzili, że egzamin pięknie zdali i  mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Pierwszoklasiści ślubowali na sztandar szkoły. Następnie pani dyrektor  dokonała aktu pasowania na uczniów szkoły. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, czapki i książeczkę. Dopełnieniem uroczystości był słodki poczęstunek przygotowany dla nich przez rodziców.
Drugą część uroczystości poprowadził Samorząd Uczniowski, który korzystając ze wsparcia finansowego Rady Rodziców przygotował słodkie upominki "Pedagogix" dla nauczycieli. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego wraz z młodszymi koleżankami złożyła życzenia nauczycielom podkreślając ich dużą rolę w zdobywaniu wiedzy przez dzieci i młodzież. Z okazji święta nauczycieli Samorząd Uczniowski przygotował także niespodziankę dla swoich pedagogów. Był to film "Poprowadź mnie" opowiadający o trudnej sztuce uczenia - nauczania się, o roli nauczyciela w tym procesie, jego wsparciu udzielanego uczniom oraz o wdzięczności jaka kryje się w sercach dzieci i młodzieży za pracę nauczyciela oraz za wszystko co wykracza poza tę pracę, a jest dziełem nauczycieli.