Uczniowie klasy I i II naszej szkoły biorą udział w realizowanym przez Bibliotekę w Przybysławicach projekcie „Para-buch! Książka w ruch!”. Celem tego przedsięwzięcia jest promocja czytelnictwa książek popularnonaukowych wśród dzieci w wieku 3-10 lat oraz rozwój zainteresowań nauką i światem, który nas otacza.  Zajęcia obejmują głośne czytanie , działania propagujące kulturę książki, przeprowadzanie prostych eksperymentów naukowych, tworzenie tematycznych prac plastyczno – technicznych, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę w zakresie dziedzin STEM (matematyki, technologii czy nauk przyrodniczych). Odbyły się już trzy spotkania związane z pszczołami.