WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

25 września 2019 r. nasza szkoła po raz trzeci wzięła udział w akcji „Narodowe Czytanie”.  W tym roku wspólnie czytaliśmy nowelę „Orka” Władysława Reymonta. W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły, goście i kadra pedagogiczna. Celem akcji było przede wszystkim propagowanie idei głośnego czytania. Na początku prowadząca spotkanie D. Stolarzewicz przypomniała historię akcji „Narodowe Czytanie”. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej połączonej  z opowiadaniem nauczyciela o życiu i twórczości Władysława Reymonta chętni uczestnicy spotkania rozpoczęli  czytanie fragmentów noweli. Następnie nasz gość - pani Kasia zaprezentowała obrazy dawnych i współczesnych narzędzi i maszyn rolniczych. Opowiedziała jak bardzo zmieniło się rolnictwo i praca na roli w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Na pamiątkę uczestnictwa w „Narodowym Czytaniu” wszyscy otrzymali pamiątkowe pieczątki.