WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

   18 września uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego. Celem wycieczki było poznanie przyrody i historii Wyżyny Krakowsko- Częstochowskiej- dziejów powstania unikatowego krajobrazu, założenia parku narodowego oraz najważniejszych faktów historycznych i legend związanych z tym miejscem.
    Zwiedzanie rozpoczęliśmy w Centrum Edukacji Przyrodniczej znajdującym się w Ojcowie, gdzie obejrzeliśmy film 3D na temat dziejów geologicznych i przyrody Ojcowskiego Parku Narodowego oraz zwiedziliśmy wystawę multimedialną . Mieliśmy okazję obejrzeć kilka nowoczesnych ekspozycji,  prezentujących najciekawsze zagadnienia dotyczące historii i przyrody regionu. Podziwialiśmy makietę Ojcowskiego Parku Narodowego, skamieniałości z okresu jury, roślinność i zwierzęta występujące w parku. W muzeum mogliśmy również zobaczyć formy występujące w jaskini krasowej pokazane w  odpowiednio zaaranżowanym  pomieszczeniu.
    Kolejnym etapem wycieczki był spacer krajoznawczy Doliną Prądnika w kierunku Bramy Krakowskiej. Towarzysząca nam pani przewodnik przybliżyła historię miejsca oraz związane z nim legendy, dowiedzieliśmy się m. in. skąd wzięła się nazwa miejscowości- Ojców, dlaczego skały budujące Bramę Krakowską podpierane są przez turystów gałązkami oraz jaką tajemnicę kryje w sobie Źródełko Miłości. Za sprawą zdjęć z epoki przenieśliśmy się wyobraźnią do XIX wieku, kiedy Ojców pełen był kuracjuszy leczących tu różne schorzenia.
    Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie osady młynarskiej „Boroniówka”. Przy tej okazji poznaliśmy historię młynarstwa oraz rodziny Boroniów, która tutaj prowadziła swoją działalność. Przewodnik szczegółowo przedstawił proces powstawania mąki oraz uzyskiwania różnych jej rodzajów. Dzięki drewnianej architekturze przemysłowej z zachowanym oryginalnym wyposażeniem i starymi urządzeniami działającymi do dziś mogliśmy przenieść się w czasie i poczuć klimat dawnego młyna. Oprócz historii tradycyjnego młynarstwa   mieliśmy również okazję zobaczyć uruchomiony po latach tartak wodny. To wyjątkowe miejsce z wieloletnią historią i tradycją  z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.