WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Informujemy, że w dniach 12 – 13 grudnia 2019 roku w szkołach na terenie gminy Zielonki rozpoczną się bezpłatne badania przesiewowe słuchu w ramach projektu; „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w wieku szkolnych w gminie Zielonki”.  
Badanie przesiewowe słuchu obejmuje: konsultację lekarską oraz badanie audiometrii tonalnej. Badanie wykonywane będzie w szkole w trakcie zajęć lekcyjnych oraz zajęć na świetlicy. Obecność rodzica/opiekuna prawnego podczas badania mile widziana. Prosimy o przekazanie dziecku jego nr PESEL, będzie potrzebny podczas badania.
Wyniki badań wraz z pisemnymi zaleceniami co do dalszego postępowania zostaną przekazane rodzicom/opiekunom prawnym.

Ponadto informujemy, że 13 grudnia 2019 roku, w szkołach rozpoczną się również badania przesiewowe mowy przeprowadzone przez logopedów. Badania wykonywane będą w szkole w trakcie zajęć lekcyjnych oraz zajęć na świetlicy i polegają na przeprowadzeniu testu – rozmowy i obserwacji dziecka. Każde dziecko otrzyma w formie pisemnej wyniki badań wraz z zaleceniami co do dalszego postępowania. Dzieci z negatywnym wynikiem badania zostaną skierowane na bezpłatną terapię logopedyczną w ramach działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych.

Miło jest nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły od listopada br uczestniczą w zajęciach nauki pływania  na basenie w Szkole Podstawowej w Zielonkach.
Pływalnia jest nam udostępniana we wtorki w godzinach: 16.00 - 17.30, w podziale na dwie grupy.
Zajęcia prowadzone  przez panią instruktor nauki pływania w ciekawy i bezpieczny sposób oswajają dzieci z wodą, zachęcają je do zabaw w wodzie i aktywności fizycznej.
Uczniowie poznali zasady bezpiecznego zachowania w wodzie oraz nabywają coraz to nowych umiejętności pływackich.
Pamiętajmy, że pływanie jest formą aktywności, która odgrywa wielką rolę w profilaktyce wad postawy, rozwija całe ciało, pobudza pracę mięśni. Ponadto pozwala na ciekawy sposób zagospodarowania wolnego czasu.
Zapraszamy do galerii zdjęć, gdzie niebawem zamieścimy kilka fotografii uwieczniających trudny, ale i pełen radości proces nauki pływania :)
 
EK

12 listopada 2019 r.  w budynku wielofunkcyjnym “Dolina Owczar” odbyła się coroczna Wieczornica Patriotyczna z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Spotkanie mieszkańców Owczar i społeczności Szkoły Podstawowej im. E. Kwiatkowskiego miało na celu wspólne dzielenie się radością z tego, że żyjemy w wolnej ojczyźnie oraz przekazywanie tradycji i  wartości patriotycznych najmłodszym.

Wieczór poprowadził pan Andrzej Niemiec, oddając najpierw głos pani Dyrektor Małgorzacie Iskrze, która powitała przybyłych gości i wszystkich zebranych. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu został odtworzony film zrealizowany przez uczniów szkoły, którzy odwiedzili historyczne miejsca w Krakowie i Warszawie związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Był to efekt żywych lekcji historii przeprowadzonych w czasie wycieczek szkolnych przez nauczycielki Monikę Kołaczyńską i Ewelinę Paluch.

Następnie uczniowie klas VI i VII przedstawili krótki program artystyczny mówiący o tym, czym jest wolność współcześnie dla każdego z nas. Każda z klas wraz z wychowawcami zaśpiewała wybraną pieśń patriotyczną. Najwięcej braw zebrali najmłodsi z klas 0-II. Rodzice uczniów przygotowali poczęstunek oraz gorące napoje.

Spotkanie uświetniła Orkiestra Dęta z Korzkwi prowadzona przez dyrygenta pana Michała Kwiatkowskiego. Z towarzyszeniem orkiestry wszyscy zebrani śpiewali pieśni patriotyczne.
E. Paluch

DSCN0496 kopiaDSCN0497 kopiaDSCN0501 kopia

 

 

 

 

 

 

DSCN0505DSCN0512DSCN0517

 

 

 

 

 

 

DSCN0540DSCN0548DSCN0559

Informujemy, że 7 grudnia 2019 roku (sobota) w godzinach od 7.45 do 15.45 w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17 dyżur będą pełnili pracownicy biura projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w wieku szkolnym w gminie Zielonki”.

W ramach dyżuru udzielane będą informacje dotyczące programu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z dyżuru.

24 października 2019r. w Szkole Podstawowej w Owczarach odbyły się warsztaty z policją, w których udział wzięli uczniowie wszystkich klas. Najmłodsi obejrzeli film „Sierżant Poli”, który opowiadał o bezpiecznych zachowaniach w domu, na ulicy, w kontaktach z nieznajomymi. Pani policjantka zapoznała dzieci również z prezentacją: Uczeń jako uczestnik ruchu drogowego.”
Uczniowie klas IV-VIII podczas warsztatów dyskutowali na temat rodzajów przemocy i jej przejawów. Pani policjantka zwróciła uwagę uczniów na fakt, iż każdy rodzaj przemocy uznawany jest za przestępstwo. Omówione zostały przykłady przemocy psychicznej oraz fizycznej. Następnie uczestnicy spotkania w grupach opracowali zasady zachowania się w szkole zwracając uwagę na nakazy i zakazy. Każda grupa przedstawiła listę zachowań, których oczekują od pozostałych uczniów oraz niepożądanych sytuacji i reakcji, których chcieliby uniknąć i sami wystrzegać się ich wobec innych. Pani funkcjonariusz przypomniała również jakie są konsekwencje popełnienia przestępstwa przez osoby nieletnie oraz jakich zachowań należy się wystrzegać.