WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

robotyka (prowadzący: szkoła Robotowo):
wtorek: godz. 13.30 – 14.50

zajęcia tameczne (Centrum Tańca MI prowadząca p. Kinga Baran):
piątek: kl. 0 – godz. 13.35 – 14.20
kl. II, III – godz. 11.35 – 12.20
kl. IV – VII – godz. 14.20 – 15.05

Szkolny Klub Wolontariatu (opiekun – p. Kamila Maj):
czwartek: godz. 13.30 – 14.15

modelarstwo (prowadzący – p. Kazimierz Dziedzic):
poniedziałek: godz. 14.00 – 16.00

Szkolne Kolo Scrabble (prowadząca p. Małgorzata Patraszewska - Posyłek):
wtorek: kl. IV – VII – godz. 14.20 – 15.05
środa: kl. II – III: godz. 11.35 – 12.20

majsterkowanie (prowadzący: Szkoła Majsterkowania):
czwartek: 23 listopada, 11 stycznia, 22 marca, 24 maja, 7 czerwca

ceramika (prowadzący: Pracownia Angoba, p. Dorota Stolarzewicz):
zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na tablicy ogłoszeń

dodatkowy język angielski:
w trakcie ustalania

judo:
w trakcie ustalania

Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie Szkoły Podstawowej w Owczarach.