WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Organizator: Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej

Data: 14 maja 2014


Kategoria: soliści klasy IV - VI

II miejsce: Julia Nowak

Kategoria: soliści klasy I – III

II miejsce: Kamil Sieńko

Kategoria: zespoły klasy IV – VI

I miejsce: Klasa VI w składzie: Bartosz Dudek, Kamila Dudek, Bartosz Kolarski, Damian Machnik, Bartosz Piskorz, Bartosz Sioła, Oskar Ślusarczyk, Jakub Zębala


Opiekun: Ewelina Paluch