WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Data: 26  marca  2014r
Sędzia: Jacek Wolak

Kategoria: klasy IV-VI (szachy)

III miejsce : Bartosz Dudek kl.VI  
V miejsce: Damian Machnik kl VI
XI miejsce: Oskar Ślusarczyk kl VI
XIV miejsce: Paweł Bojarski kl V
XV miejsce: Bartosz Sioła kl V
XVII miejsce: Krystian Machnik kl IV
 


Opiekun:

Ewa Ozga