WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

29 listopada odbył się etap szkolny XIX konkursu biblijnego Diecezji Kieleckiej. W tym roku sprawdzana była znajomość Ewangelii wg św. Jana.

W etapie szkolnym wzięło udział 7 uczniów naszej szkoły. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się:

Bartosz Sioła 15/24 pkt

Bartosz Dudek 17/24 pkt

Oskar Ślusarczyk 17/24 pkt

Opiekun: Andrzej Niemiec