WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Organizator: Szkoła Podstawowa w Owczarach

Jury konkursu: Renata Borkowska, Andrzej Niemiec, Magdalena Skiba

Data: 13 czerwca 2013 (ogłoszenie wyników)


Kategoria: klasy III - IV

I miejsce: Dawid Nowakowski (kl IV)

II miejsce: Dominik Michalik (kl IV)

Wyróżnienie I stopnia: Julia Nowak (kl IV), Oskar Skwara (kl III)

Wyróżnienie II stopnia: Sara Tabor (kl IV), Kamila Cieslik (kl III)


Opiekunowie:

Renata Borkowska, Andrzej Niemiec