WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Organizator: Wójt Gminy Zielonki

Data: 27 marca 2013

Kategoria: klasy IV-V

I miejsce : Bartosz Dudek kl.V
II miejsce : Karol Pielka kl VI
III miejsce : Bartosz Sioła kl V
V miejsce : Oskar Ślusarczyk kl V
IX miejsce : Jan Rostworowski kl V

Opiekun:
Ewa Ozga