WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Organizator: Małopolski Kurator Oświaty

Data: 26 października 2012

Klasy IV-VI:

Kamil Litewka (kl VI) – 75% punktów
Oskar Ślusarczyk (kl V) – 69 % punktów
Zofia GrodeckA (kl VI) – 69% punktów
Weronika Skwara (kl VI) – 69% punktów

Opiekun:
Ewa Ozga