WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
 
         Ze względu na obecną sytuację zagrożenia wirusem Covid-19 oraz obowiązku przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego zakończenie roku szkolnego będzie przebiegało według poniższego harmonogramu:
 
piątek 26 czerwca 2020 roku, sala nr 2
 
godzina 9.00 - klasa 4
godzina 9.30 - klasa 5
godzina 10.00 - klasa 6
godzina 10.30 - klasa 7
godzina 11.00 - klasa 8
godzina 11.30 - klasa 1
godzina 12.00 - klasa 2; grupa 1 - uczniowie z numerami od 1 do 6
godzina 12.30 - klasa 2; grupa 2 - uczniowie z numerami od 7 do 12
godzina 13.00 - oddział przedszkolny; grupa 1 - pięciolatki
godzina 13.30 - oddział przedszkolny; grupa 2 - sześciolatki.
 
W zakończeniu roku szkolnego mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie i wychowawcy klas.
 
Rodzice przekazują dzieci wychowawcy przed drzwiami wejściowymi do budynku.
 
Wszyscy uczniowie zobowiązani są do posiadania maseczek ochronnych i dezynfekcji rąk przy wejściu.