WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

strazacySpołeczność Szkoły Podstawowej w Owczarach składa serdeczne podziękowania Ochotniczej Straży Pożarnej z Owczar za bezinteresowną pomoc w postaci przekazania nam przyłbic, maseczek ochronnych, rękawiczek, płynów do dezynfekcji w ramach akcji Strażacy - Medykom.
 
Jednocześnie dziękujemy za trud i zaangażowanie włożone w ochronę życia i mienia ludzkiego, szczególnie w tych trudnych czasach związanych z pandemią.
 
Życzymy, aby Wasza służba dawała mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa a Wam satysfakcję z niesienia pomocy.
 
Niech św. Florian, Wasz patron, ma Was w swojej opiece.
 
 
Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie, Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Owczarach