WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Szanowni Rodzice i Uczniowie
 

Od 25.05.2020 dla klasy VIII, a od 01.06.2020 dla wszystkich pozostałych klas organizowane będą konsultacje dla uczniów. Konsultacje są dobrowolne. Uczniowie, którzy chcą poprawić oceny czy napisać zaległe sprawdziany lub zadania klasowe będą mogli spotkać się z nauczycielami w szkole po wcześniejszym umówieniu się i zgłoszeniu przez rodzica stosownego oświadczenia .

Oświadczenia proszę składać w nieprzekraczalnym terminie do środy 27 maja do godz. 15.00