WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

     W dniu 11 grudnia 2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach o tematyce z zakresu ekologii i ochrony zwierząt „ Zwierzęta w służbie człowiekowi, czyli jak zwierzęta pomagają ludziom i jak ludzie mogą pomagać zwierzętom ?”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Stowarzyszenie Koalicja dla Gminy Zielonki. Celem warsztatów było dbanie, aby mieszkańcy naszej gminy żyli w miejscu bezpiecznym, sprzyjającym aktywności przy zachowaniu tradycji kultury i środowiska. Warsztaty prowadziła behawiorystka zwierząt Pani Katarzyna Hermata, która wystąpiła wraz ze swoim psem Zenem.
    W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się jakie są obowiazki opiekuna zwierząt, jakie są specyficzne zachowania zwierząt oraz w jaki sposób zwierzęta wyrażają swoje emocje.
    W dalszej cześci spotkania uczniowie mieli okazję zobaczyć pokaz pracy psa szkolonego do ratownictwa. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali nagrody.  Mamy nadzieję, że udział w warsztatach uwrażliwi uczniów na podjętą tematykę.