WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Informujemy, że w dniach 12 – 13 grudnia 2019 roku w szkołach na terenie gminy Zielonki rozpoczną się bezpłatne badania przesiewowe słuchu w ramach projektu; „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w wieku szkolnych w gminie Zielonki”.  
Badanie przesiewowe słuchu obejmuje: konsultację lekarską oraz badanie audiometrii tonalnej. Badanie wykonywane będzie w szkole w trakcie zajęć lekcyjnych oraz zajęć na świetlicy. Obecność rodzica/opiekuna prawnego podczas badania mile widziana. Prosimy o przekazanie dziecku jego nr PESEL, będzie potrzebny podczas badania.
Wyniki badań wraz z pisemnymi zaleceniami co do dalszego postępowania zostaną przekazane rodzicom/opiekunom prawnym.

Ponadto informujemy, że 13 grudnia 2019 roku, w szkołach rozpoczną się również badania przesiewowe mowy przeprowadzone przez logopedów. Badania wykonywane będą w szkole w trakcie zajęć lekcyjnych oraz zajęć na świetlicy i polegają na przeprowadzeniu testu – rozmowy i obserwacji dziecka. Każde dziecko otrzyma w formie pisemnej wyniki badań wraz z zaleceniami co do dalszego postępowania. Dzieci z negatywnym wynikiem badania zostaną skierowane na bezpłatną terapię logopedyczną w ramach działań terapeutyczno-rehabilitacyjnych.