WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Informujemy, że 7 grudnia 2019 roku (sobota) w godzinach od 7.45 do 15.45 w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Zielonkach ul. Galicyjska 17 dyżur będą pełnili pracownicy biura projektu „Wczesne wykrywanie wad rozwojowych w zakresie zaburzeń słuchu i wad wymowy u dzieci w wieku szkolnym w gminie Zielonki”.

W ramach dyżuru udzielane będą informacje dotyczące programu.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z dyżuru.