WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

24 października 2019r. w Szkole Podstawowej w Owczarach odbyły się warsztaty z policją, w których udział wzięli uczniowie wszystkich klas. Najmłodsi obejrzeli film „Sierżant Poli”, który opowiadał o bezpiecznych zachowaniach w domu, na ulicy, w kontaktach z nieznajomymi. Pani policjantka zapoznała dzieci również z prezentacją: Uczeń jako uczestnik ruchu drogowego.”
Uczniowie klas IV-VIII podczas warsztatów dyskutowali na temat rodzajów przemocy i jej przejawów. Pani policjantka zwróciła uwagę uczniów na fakt, iż każdy rodzaj przemocy uznawany jest za przestępstwo. Omówione zostały przykłady przemocy psychicznej oraz fizycznej. Następnie uczestnicy spotkania w grupach opracowali zasady zachowania się w szkole zwracając uwagę na nakazy i zakazy. Każda grupa przedstawiła listę zachowań, których oczekują od pozostałych uczniów oraz niepożądanych sytuacji i reakcji, których chcieliby uniknąć i sami wystrzegać się ich wobec innych. Pani funkcjonariusz przypomniała również jakie są konsekwencje popełnienia przestępstwa przez osoby nieletnie oraz jakich zachowań należy się wystrzegać.