WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

2  września 2019 r. o godzinie 10.00 odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020.                                                                                                                        

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania Hymnu Polski – „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie pani dyrektor M. Iskra powitała wszystkich przybyłych uczniów, rodziców oraz grono pedagogiczne. Szczególne słowa skierowała do najmłodszych, rozpoczynających naukę w naszej szkole. Przedstawiła nowych nauczycieli.                                                              

Wszystkim życzyła wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji celów oraz powodzenia w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności.                                                                  

Po uroczystości inauguracyjnej uczniowie z radością spotkali się w salach lekcyjnych z wychowawcami i kolegami. Podczas tych krótkich spotkań zapoznali się m.in. z planem zajęć i podzielili się wrażeniami z minionych wakacji.