WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W dniu 12 kwietnia 2019 roku (piątek) kontynuacja akcji strajkowej.
Przypominamy, że w poniedziałek 15 kwietnia rozpoczyna się egzamin ósmoklasistów. Trwa do środy włącznie.
W tych dniach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne ani opiekuńcze.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość obejrzenia i zakupienia zdjęć wykonanych przez firmę fotograficzną.
Zdjęcia są dostępne w szkolnym sekretariacie.