WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Uczniowie klasy 1 i 3 pod  opieką wych.  p.B. Nurek i p.D. Stolarzewicz uczestniczyli w Gminnym Konkursie Plastycznym przygotowanym przez Szkołę Podstawową w Woli Zachariaszowskiej pt. „Kapelusz na powitanie Pani Wiosny”. Zadaniem konkursu było wykonanie wiosennego nakrycia głowy w formie przestrzennej wykorzystując dowolne materiały. Podczas oceny prac pod uwagę brano: pomysłowość, estetykę wykonania, ogólne wrażenie estetyczne, bogactwo użytych materiałów.
Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: 0-I oraz II-III.

W pierwszej kategorii II miejsce zajęła Lena Langner;
Wyróżnienia otrzymali- Lena Kłak, Maria Paluch oraz Stefan Jastrzębski.
W drugiej kategorii miejsce II zajęła Zuzanna Glinka.


Gratulujemy