WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W związku z planowaną od 8 kwietnia akcją strajkową pracowników szkoły prosimy Rodziców, którzy mogą zapewnić dzieciom opiekę o nieprzysyłanie ich w tym dniu do szkoły.
Dzieci, które przybędą do szkoły, będą miały zapewnioną opiekę Dyrektora Szkoły.