WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W poniedziałek 11 marca 2019 roku na tablicy informacyjnej zostaną zamieszczone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na przyszły rok szkolny.
W dniach od 11 marca do 15 marca 2019 roku rodzic potwierdza wolę zapisu dziecka zakwalifikowanego do klasy/oddziału.
 
Druki potwierdzenia dostępne są w sekretariacie szkoły oraz poniżej.