WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W naszej szkole odbyła się akcja „Dobrze cię widzieć” - ogólnopolska kampania społeczna realizowana w ramach projektu „Bezpieczna droga” – której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. W ramach projektu wszyscy uczniowie klas I-VIII otrzymali od organizatorów kamizelki odblaskowe.
Nasza szkoła czuwa nad przygotowaniem najmłodszych do samodzielnego korzystania z dróg, dlatego podczas akcji zwracaliśmy szczególna uwagę na prawidłowy ubiór, podstawowe elementy każdego okrycia wierzchniego oraz plecaka. To one umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach niedostatecznej widoczności, co często chroni przed potrąceniem przez samochód. Jednakże samo bycie widocznym na drodze nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa, jeżeli dziecko nie wie w jaki sposób powinno poruszać się w ruchu ulicznym. Tu nieocenione było nauczenie uczniów prawidłowych zachowań poza domem.

 

Podjęte działania, w ramach akcji „Dobrze Cię widzieć” przyczyniły się do wyrobienia u uczniów postawy wyrażającej się poprzez następujące elementy:
•    Wiedza – dotycząca zasad uczestnictwa w ruchu drogowym.
•    Świadomość – poznanie, w sposób dostosowany do wieku odbiorcy, konsekwencji nieprzestrzegania tych reguł.
•    Odpowiedzialność – zrozumienie, że zachowanie pieszego na drodze wpływa nie tylko na jego życie i bezpieczeństwo, ale równie mocno dotyka pozostałych uczestników ruchu drogowego.
•    Gotowość – bycie odpowiednio wyekwipowanym i umiejętność przystosowania się do zmian (sytuacyjnych, atmosferycznych etc.) w sytuacji na drodze.
•    Życzliwość – zrozumienie, że wszyscy uczestniczy ruchu drogowego mają wspólny cel – sprawne przemieszczenie się z punktu A do punktu B – który łatwiej osiągnąć przy wzajemnym pozytywnym nastawieniu.

Organizatorem projektu jest Fundacja Narodowego Dnia Życia, a współfinansowano go ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

image001

image002