WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W dniu 05.02.2019r. uczniowie klas O, I, III wraz z wychowawcami udali się na wspólną wycieczkę. Tym razem celem wyprawy stał się krakowski Teatr Ludowy. Nasi uczniowie mieli przyjemność zobaczyć spektakl pt. „Królowa Śniegu” będący adaptacją baśni Hansa Christiana Andersena, należącej od wielu lat do klasyki literatury dziecięcej. Wizyta w teatrze stała się preludium do zapoznania najmłodszych uczniów naszej szkoły z zasadami zachowania obowiązującymi podczas podróży oraz podczas wizyty w instytucjach kultury wysokiej. „Lekcja teatralna” była kontynuowana następnego dnia w trakcie zajęć dydaktycznych, podczas których uczniowie pracowali ze specjalnymi kartami pracy. W ten sposób utrwalili zasób informacji i słownictwa dotyczących pracowników teatru oraz elementów sceny teatralnej.
AR