WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

5 lutego 2019 r. w budynku wielofunkcyjnym "Dolina Owczar" odbyła sie uroczystość, na której uhonorowani zostali wyjątkowi seniorzy - babcie i dziadkowie uczniów Szkoły Podstawowej w Owczarach. Tradycja spotkań trzech pokoleń przy wspólnym, zastawionym słodkościami, stole kultywowana jest od lat jako jedno z ważnych wydarzeń w środowisku szkolnym i lokalnym.
    Imprezę zaszczycili swoją obecnością: sołtys Owczar i wiceprzewodniczący Rady Gminy Zielonki  pan Ryszard Krawczyk z żoną, członkowie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Owczarach oraz dyrektor szkoły pani Małgorzata Iskra. W czasie spotkania panował radosny gwar, towarzyszący zwykle świętowaniu w dobrze sobie znanym, zintegrowanym gronie sąsiadów, rodziców, dziadków i wnuków. Była to okazja do uronienia kilku łez dumy z występujących na scenie członków najmłodszego pokolenia przygotowanych przez nauczycieli szkoły w Owczarach.
    Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej wierszem i piosenką wyrażały swoją wdzięczność babciom oraz dziadkom, a symbolem gorących uczuć były własnoręcznie wykonane prezenty. Uczniowie klasy trzeciej wystąpili w przedstawieniu dedykowanym seniorom. Zebrani wysłuchali także anglojęzycznej piosenki w interpretacji przedszkolaków. Na koniec uczniowie klas piątej i szóstej zaprezentowali swoje aktorskie umiejętności w przedstawieniu opartym na motywie jasełek.
 Rodzice uczniów zadbali o to, by celebrowaniu międzypokoleniowej więzi sprzyjały rozkosze podniebienia za sprawą wspaniałych ciast i kawy.