WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Owczarach zawiadamia, że dysponuje wolnymi miejscami w klasie pierwszej ,do której prowadzi zapisy na kolejny rok szkolny.
 
Wnioski wraz z załącznikami prosimy składać od 18 lutego do 1 marca br. w sekretariacie szkoły (dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły tj. miejscowością Owczary).
 
Dzieci zamieszkałe w obwodzie placówki przyjmowane są na podstawie zgłoszenia.
 
Druki można pobrać w sekretariacie oraz ze szkolnej strony internetowej.
 
Jednocześnie zapraszamy serdecznie na dni otwarte w naszej szkole: 22 lutego (piątek) w godz. 16.00 - 18.00 oraz 22 lutego (sobota) w godz. 10.00 - 12.00

Załączniki:
Załącznik nr 1 - pobierz plik
Załącznik nr 2 - pobierz plik
Załącznik nr 3 - pobierz plik
Zarządzenie nr 6 - pobierz plik
Zarządzenie nr 10 - pobierz plik