WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

św. Jan Paweł II

Adopcja na odległość ubogiego dziecka z Afryki

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej przystąpiliśmy do projektu Adopcji na odległość ubogiego dziecka z Ugandy.

Wszystkie zebrane środki (600 zł) zostały wpłacone na konto misyjne Sekretariatu Misyjnego Ojców Franciszkanów w Krakowie. Pieniądze te trafiły do Ugandy, dzięki nim dziecko z ubogiej rodziny będzie mogło rozpocząć naukę w szkole, otrzymać tam posiłek, ubranie i potrzebne przybory do nauki. Daje to dziecku w przyszłości możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa, oraz znalezienie przez niego pracy.

Adam Klag (franciszkanin) – koordynator tego dzieła w Ugandzie w najbliższym czasie prześle do nas informacje o „adoptowanym” dziecku, jego sytuacji rodzinnej i szkole do której został dzięki nam posłany. Już teraz z niecierpliwością czekamy na wszelkie informacje.

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Dobro, które czynisz, powraca!