WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

wolontariusz8  listopada naszą szkołę odwiedziła pani psycholog Elżbieta Cwenar- Budzyńska, która  zajmująco i barwnie opowiadała o swojej pracy w afrykańskiej szkole w Ugandzie. Prezentacja pani psycholog wpisała się w krąg realizowanych w naszej szkole treści z zakresu doradztwa zawodowego. Była to bowiem niezwykle poruszająca uczniów relacja, ukazująca zalety pracy wolontariusza, ale również wyzwania, przed którymi staje każdy nauczyciel pracujący w warunkach odbiegających od europejskich standardów.  
Uczniowie w skupieniu oglądali zdjęcia przedstawiające codzienny rytm życia ugandyjskich uczniów i nauczycieli. Dowiedzieli się, jak różnice kulturowe i inny sposób postrzegania świata, wpływają na program nauczania,  rodzaj pomocy naukowych i tryb nauki. Uczniowie zadawali też pani psycholog wiele pytań. Trudności w dziedzinie edukacji, na jakie napotykają mieszkańcy krajów afrykańskich, znalazły zrozumienie wśród dzieci, które od września gromadzą fundusze na opłacenie kosztów utrzymania jednego ucznia przez rok w afrykańskiej szkole. Jest to akcja "adopcji na odległość".