WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w naszej szkole został zorganizowany konkurs plastyczny „ Z orłem białym przez wieki”. Koordynatorem konkursu był nauczyciel plastyki Andrzej Niemiec. Chętni uczniowie z udziałem członków rodziny wykonywali nasze godło odwołując sie do jego wizerunku w różnych okresach istnienia państwa polskiego. Prace powstały z wykorzystaniem szerokiej gamy technik plastycznych. Podczas  wieczornicy  patriotycznej  w  dniu  13  listopada  2018 r. rozdano nagrody.  I  miejsce  w  konkursie  zajęły  prace  Zuzanny  Glinki  i  Leny  Polańskiej.
 II miejsce przyznano pracy Jana Dunikowskiego. Również pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni. Oceniając prace komisja konkursowa, powołana przez koordynatora, brała pod uwagę: oryginalność, pomysłowość w  doborze technik i materiałów, z jakich praca została wykonana, zaangażowanie oraz walory artystyczne pracy. Wszystkim uczniom oraz ich rodzinom dziękujemy za udział w konkursie.