WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

13 listopada 2018 roku o godzinie 17.00 mieszkańcy Owczar, uczniowie, ich rodzice, dyrektor Szkoły Podstawowej w Owczarach pani Małgorzata Iskra, oraz nauczyciele zebrali się w sali bankietowej  przy  remizie Straży Pożarnej. Świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tego dnia uczciliśmy również patrona Szkoły Podstawowej w Owczarach Eugeniusza Kwiatkowskiego, bowiem w  tym roku przypada 130 rocznica urodzin tego wielkiego patrioty, społecznika, przedwojennego ministra przemysłu i handlu, wicepremiera, ministra skarbu  budowniczego portu w Gdyni i zakładów w Stalowej Woli.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście: pani Zofia Maj przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Owczarach, sołtys Owczar pan Ryszard Krawczyk,  pani redaktor Anna Mączka, redaktor naczelna "Wiadomości Lokalnych Gminy Zielonki"  Małgorzata Kmita-Fugiel.
Wieczornicę  rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Iskra witając zaproszonych gości. Program artystyczny i wspólny śpiew patriotyczny poprowadził pan mgr Andrzej Niemiec. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i wyprowadzeniu sztandaru nastąpiła część artystyczna tego wieczoru, w której wystąpili uczniowie szkoły.
Sylwetkę patrona w ciekawym przemówieniu zaprezentowała pani redaktor Anna Mączka, autorka wyświetlonego podczas wieczornicy filmu z serii "Iwanowice dawniej" cz.8, opowiadającego o Eugeniuszu Kwiatkowskim. Następnie zebrani obejrzeli odegraną przez uczniów scenkę pt.: "Herbatka u Kwiatkowskiego", przedstawiającą wybrane wydarzenia z życia patrona szkoły. Klasa III pod kierunkiem pani Doroty Stolarzewicz pokazała układ choreograficzny pt.: "Taniec mew". Z kolei w widowisku historycznym ukazującym drogę Polaków do niepodległości wystąpili uczniowie klas IV-VIII, przygotowani przez panią Monikę Kołaczyńską i pana Andrzeja Niemca.
Tego dnia nastąpiło również ogłoszenie wyników i rozdanie nagród uczniom i ich rodzinom, którzy wzięli udział w konkursie pt.: “Z orłem białym przez wieki”.
Po przerwie wszystkie klasy zaprezentowały się śpiewając wybrane pieśni patriotyczne. Następnie zebrani wysłuchali koncertu wokalnego absolwenta naszej szkoły Norberta Kociarza. Dalej od odśpiewania “Roty” zaczęło się wspólne chóralne wykonywanie kolejnych pieśni patriotycznych. Spotkanie zakończyło się około godziny 19.30.