WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

24 października 2018 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach projektu Cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Dzień ten zaangażował całą społeczność szkolną.
Uczniowie i nauczyciele podczas spotkania z edukatorem rozważali temat cyberprzemocy, wiarygodności informacji w sieci oraz kształtowania własnego wizerunku w sieci. Poznali także założenia projektu i jego przesłanie. W trakcie konferencji dla nauczycieli i dyrekcji szkoły edukator przedstawił tematykę cyberzagrożeń, plusy i minusy współczesnej twarzy Internetu oraz profilaktykę zagrożeń. W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie
z rodzicami uczniów. Spotkanie miało na celu przedstawienie zagrożeń internetowych i roli rodziców w bezpiecznym korzystaniu z technologii cyfrowych przez ich dzieci.
W spotkaniach wzięło udział 53 uczniów, 13 nauczycieli oraz 10 rodziców. Wszystkie wydarzenia przebiegały w niezwykle miłej i otwartej atmosferze za co należą się podziękowania Dyrekcji szkoły oraz Gronu Pedagogicznemu.

Bernadetta Szkarłat
Edukator bezpieczeństwa cyfrowego