WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

W dniu18 października 2018 roku nasi dzielni wolontariusze, uczniowie klasy VIII uczestniczyli w Zachariaszadzie -imprezie sportowo -rekreacyjnej organizowanej na hali sportowej w Zielonkach. Była to coroczna impreza, w której uczestniczyły osoby niepełnosprawne z 26 ośrodków z województwa małopolskiego.

Podczas Zachariaszady nasi uczniowie Mateusz i Kamil wspomagali organizację tej imprezy.