WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

15 padziernika uroczyście obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor Małgorzata Iskra rozpoczęła akademię od powitania emerytowanej wieloletniej Dyrektor Szkoły Pani Anny Sznitko oraz Przewodniczącego Rady Gminy Pana Ryszarda Krawczyka oraz rodziców i całej społeczności szkoły.   Tradycyjne w tym dniu dzieci uczęszczające do klasy I,  prowadzonej przez Panią Beatę Nurek,  złożyły uroczyste ślubowanie i zostały przyjęte w poczet uczniów. Wydarzenie to poprzedził występ pierwszoklasistów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności poprzez recytację i śpiew, czym w pełni zasłużyli na aplauz zgromadzonych.
Po pasowaniu nowych uczniów, klasy IV i V pod kierunkiem Pana Andrzeja Niemca zaśpiewały dedykowaną nauczycielom piosenkę. Następnie głos zabrali: Pani Anna Sznitko i Pan Przewodniczący Rady Gminy, którzy złożyli życzenia nauczycielom w dniu ich święta i również uczniom życzyli sukcesów. Popłynęły także życzenia od Rady Rodziców, a wraz z nimi na ręce pani Dyrektor zostały przekazane tablety dla uczniów wraz z podstawkami ufundowane przez rodziców.
Po akademii pierwszoklasiści spotkali sie przy zastawionym słodkościami stole, by wraz z rodzicami i nauczycielami cieszyć się wydarzeniami tego dnia.
red. E. Paluch