WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Drodzy Państwo,
W tym roku nasza szkoła pragnie dołączyć do projektu adopcji na odległość ubogiego dziecka z Afryki.
Adopcja na odległość polega na wsparciu materialnym i duchowym konkretnego dziecka. Pieniądze uzyskane od Darczyńców są w całości przeznaczane na opiekę nad dziećmi, tj. na edukację, leki, żywność, ubranie, itp. Adopcja na odległość daje dziecku w przyszłości możliwość wyjścia z kręgu biedy i ubóstwa, oraz znalezienie przez niego pracy.
Zaadoptować dziecko na odległość mogą: rodziny, osoby indywidualne, grupy osób (np. wspólnoty, klasy szkolne), firmy, instytucje i inne organizacje.

Poniżej szczegóły tej akcji od  o. Adama (Franciszkanin), który koordynuje to dzieło:
Koszt wysłania dziecka w Ugandzie do prostej szkoły podstawowej lub średniej,  przez rok czasu, z jednym posiłkiem dziennie (wg lokalnych standardów) to ok 150 dolarów (między 550 a 600 zł, w zależności od kursu). Kiedy w Ugandzie otrzymamy informację, że ktoś podjął się ”adopcji”, komisja „Dobrych Samarytan” z danej parafii  wybiera dziecko z ubogiej rodziny i zapisuje je do szkoły. Wysyłamy też zdjęcie dziecka pocztą papierową lub e-mailem do sponsorów wraz z opisem sytuacji rodzinnej, do jakiej szkoły chodzi i inne informacje. Dzieci i młodzież z adopcji wysyłają dwa razy w roku życzenia świąteczne do swoich darczyńców. Dobrze jest „adoptować” dziecko np. na 3 lata, ale nawet roczna pomoc jest nieoceniona.

Na terenie naszej szkoły będziemy zbierać pieniądze do puszki do końca października.
Zależy nam na rocznej adopcji dziecka, zatem chcemy uzbierać 600 zł. Bardzo prosimy o wpłaty jednorazowe w wysokości minimum 10 zł.
Wszystkie zebrane środki wpłacimy na konto misyjne Sekretariatu Misyjnego Ojców Franciszkanów w Krakowie. Pieniądze te trafia do Ugandy, dzięki nim dziecko z ubogiej rodziny będzie mogło rozpocząć naukę w szkole, otrzymać tam posiłek, ubranie i potrzebne przybory do nauki.