WYNIKI SPRAWDZIANU PO KL VI:  I MIEJSCE W GMINIE W 2015r


 Zapraszamy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej!

Nasza szkoła po raz drugi wzięła udział w akcji „Narodowe Czytanie”. W tym roku wspólnie czytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. W spotkaniu wzięli udział wszyscy uczniowie szkoły, goście i kadra pedagogiczna. Celem akcji było przede wszystkim propagowanie idei głośnego czytania. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej połączonej z opowiadaniem nauczyciela o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego chętni uczestnicy spotkania rozpoczęli  czytanie fragmentów „Przedwiośnia”.

Następnie dzieci mogły dowiedzieć się jak wyglądała nauka w dawnej szkole. Pani Kasia zaprezentowała dawne przybory szkolne. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się pióro ze stalówką. Po spotkaniu większość dzieci próbowała pisać tym piórem maczając go w kałamarzu. W dalszej części uroczystości prowadząca D. Stolarzewicz przypomniała ponad 100 letnią historię budynku naszej szkoły czytając fragment pierwszej kroniki szkoły. Na zakończenie wszyscy  z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści zaproszonego gościa – byłego ucznia, który kilkadziesiąt lat temu chodził do naszej szkoły. Z poczuciem humoru i swadą opowiadał jak dawniej wyglądała szkoła i nauka, co to była „ośla ławka” i  zostawanie „po kozie”. Na pamiątkę uczestnictwa w „Narodowym Czytaniu” wszyscy otrzymali pamiątkowe pieczątki.